Dolů

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽÍ CATLER NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

• Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
• Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na sociálnych sieťach CATLER (predovšetkým Facebook a Instagram).
• Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
• Súťaž je oznámená v texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok") na Facebook stránke CATLER.

Celý dokument na stiahnutie

dtest
dtest